Väderokänslig, miljöpositiv, olycksfri och lätt för alla:

SÖKORD som visar vad detta handlar om: OMställning, Transition cities, miljöpositiv, olycksfri, växthusgas, koldioxid, miljö, meningsfulla arbeten, bra jobb, uthållig, säker, bekväm, kollektivtrafik, väderokänslig, besparing, långsiktig, turism, exportintäkter, färre olyckor, planskilt, magnetsvävande, MagLev, låg driftskostnad, folkägd, folkobligationer, stiftelse, helhetsansvar, billig, snabb, resurssnål, utan byten, dygnet runt, handikappvänlig, landsbygdsutveckling, kollisionsfri, utsläppsfri, enkel, post, paket, lättransport, sjuktransport, vacker utsikt, vila, arbete, TV, radio, bredband, bra information, tydlig karta, trygg, vackert, förarlös, app, enkel betalning, enkel bokning, kabin, sopsortering, retur, återvinning, lönsamt, utan förare, trafikcentral, resecentrum, cykel, moped, rullbräda, skidor, kanot, kajak, snowboard, surfbräda, allergi, ambulans, bråttom, gratis, olycksfritt, energisnålt, upplevelse, barn, gamla, handel, rullstol, barnvagn, förbokning, ingen väntan, vädersäker, allergi, hållplats, direktdemokrati, elöverkänslighet, avskärmad, stressfri, olycksfri, persontrafik, postbefordran, paketleveranser, butiksleveranser, gruppresor, vildmarkssafari, djurstudier, just-in-time, skolskjuts, glesbygdservice, u-lands*, pålitlig, många språk, lågprisresor, brottsbekämpning, milsvid utsikt, upplevelse, ambulansutryckning, Mister, hemkörning, inga utsläpp, mera kultur, mindre brottslighet, enkel pendling, ta-med-bilen, utveckling genom förenkling, bilersättning, lätta broar, kollektivtrafik, kommunalt, barn och gamla, skolbarn, pensionärsrabatt, inga tidtabeller, trygg hemfärd, snabbyggd, handikappanpassad, hög hygienstandard, halkfri, snöfri, rena rutor, alltid rätt temperatur, bra ventilation, fria skolresor, järnväg*, tåg, bil, långtradare, lastbil, snabbtåg, höghastighetståg, inrikesflyg, buss, taxi, lättlarmad, trygghetslarm, hållbar, RUF, Jpod, SkyTran, SkyTrain, FlyWay, OSCar, spårbil, spårtaxi, SwedeTrack, Beamways, PRT, Swift, Higherway, Zho, Hyperloop, oil peak, trafikkaos, stugkabin, butiksleverans, cellulosa, turism, djurtransport, allergiren, känslig transport, elallergisanerad, sopsortering, elöverkänslighet klaras, återbruk, miljövänlig 2016 07 21 

 

Samlings-pdf: NyKollektivtrafikFB: NyaBanor, Reportage 2020.

 

 

 

 

        ULTRAKORT HISTORIK


 

 

 


Updated info doc on http://korta.nu/NyKollektivtrafik
Article 2020 in Swedish: http://korta.nu/MoC-reprtage2020
and most HD pictures: http://korta.nu/Fob-bilder
You come to this FB site on: http://www.facebook.com/NyaBano

Discuss this on Transition Sweden/OMställning Sverige: Updated information
A fictitious article 2020 in Swedish (Google doc): http://korta.nu/MoC-reprtage2020
We collect most HD pictures (Picasaweb album): http://korta.nu/Fob-bilder
Welcome to visit (and LIKE) our Facebook site at: http://www.facebook.com/NyaBanor
You know You're always welcome to this blog at http://Folkbanan.blogg.se
You can reach the responsible brain by email at JanTage at gmail.com

 
 


 
 
 En fiktiv resa 2020: http://korta.nu/MoC-reprtage2020
 
 
 

 
SAMLINGSDOKUMENT i PDF: http://korta.nu/NyKollektivtrafik
 
 
 


 
 
 
 
 

 

 
 

Bokning av resa/frakt kan ske genom Folkbanans app, hemsida eller på en display i markplan eller på hållplatsplanet. Man kan begära djur- eller djurfria, liksom helt allergirena kabiner. Toalett med skötbord finns som tillval. Man kan välja för flera passagerare, stort bagage, cykel eller annat, liksom att få kabinen sig själv. (det senare kostar extra).

 

Gå ombord. Folkbanans kabiner är tänkta att nås av passagerana endast med hiss från markplanet upp 7-10 m upp. 

Man öppnar hissen och sedan, väljer hållplatsplanet och öppnar kabindörren med sitt fingeravtryck. Iris (ögonskanning) kan också behövas ibland. Även betal/kreditkort eller särskilt Folkbanan-kort kan nyttjas. Är man flera kan medpassagerarna välja att betala sin egen resa, annars debiteras beställarens konto.

 

Åka. I ”sin” kabin bekräftar man sin närvaro med finger eller kort, samt trycker på ”Åk”-knappen. Tidsangivelse för ankomst och karta syns på displayen. Har man inte begärt få kabinen själv så kan flera passagerare tas upp på vägen.

Man kan begära stopp för toa- eller lunchbesök på vägen. Då stannar kabinen och väntar tills du återvänder.

 

Upplevelser. Förutom att man får en mycket bra utsikt från kabinen under färd, så kan man begära information på valfritt språk om platser man passerar beträffande geografi, kultur, historia o s v.

Flera kabiner kan sammankopplas med bild och ljud för gemensamma presentationer och konferenser.

Man kan även nyttja internet, lyssna på radio, se på TV, arbeta eller vila/sova i de bekväma inställbara fåtöljerna.

 

Framme. När det är 5-10 minuter (kan väljas) kvar av färden så meddelas man i appen och kabinens högtalare att man snart är framme. man bekräftar innan man lämnar kabinen att man tagit bagage, ev cykel e d och sina medpassagerare med sig.

 

Debitering. Man har ett konto hos Folkbanan med en innestående summa som debiteras med tydlig redovisning. Även inköp gjorda på vägen eller kompletterande taxi e d kan debiteras samma väg.

 
 
 
 
 

Stöd utvecklingen av Folkets egna banor. "GILLA" Folkbanan:

http://www.facebook.com/NyaBanor

 

  

Folkbanan söker

 

 - kontakt med fler tekniker, opinionsbildare, beslutsfattare...

 

ett system där man preliminärt förbokar ”Folkobligationer”.

  

- fler intresserade människor, gärna kunniga inom trafik, infrastruktur, konstruktion, anläggningsbyggnationer, ekonomi, styr- och regler, elektromagnetism, materialteknik m m.

Dela gärna detta med dina kontakter.

 

Folkbanan – en utvecklande infrastruktur för u- liksom iland!

 

Folkbanan – en verklig, men fredlig och folkvänlig revolution!

 

 

 

KOM MED OCH VRID UTVECKLINGEN RÄTT – FRAMÅT! 

Folkets nya, egna banor!

 

 

Angående "MagLev" – magnetic levitation (Magnetsvävning/-drift). Tekniken har fyllt 50!

 

Trots att tekniken är i högsta grad lämplig för LÄTTRANSPORTsystem så sitter många beslutsfattare och faktiskt även tekniker fast i tron att det behövs fler tunga tåg för MASSTRANSPORTER av människor – med tidtabeller, stopp vid många till alla stationer och hållplatser man inte ska till, byten och väntan. Vi påvisar med lösningarna i Folkbanan att behovet nu är enkla, bekväma  INDIVIDUELLA TRANSPORTER (typ PRT) utan tidtabeller, många stopp, onödiga omvägar, byten, väntan, buller och andra störningar och höga smittorisker.

Något annat är varken nödvändigt,

önskvärt, lönsamt eller hållbart!

 

Man kan nyttja Folkbanan när behovet finns,

dygnet runt, oavsett väderlek, i visshet om att resan/frakten sker i tid.

Man slipper då även onödig väntan, stress, otrygghet, trängsel, de flesta olycksrisker och kan nyttja restid till vila, nöjen eller nyttigheter.

 

Allteftersom Folkbanan byggs ut blir den också klart snabbast, räknat från plats till plats. Pendling på 20 mil går på under timmen.

Handeln, industrin och verkstäder kan kan få leveranser just-in-time.

 

Banor och kabiner byggs, i huvudsak, av inhemskt och

återanvändbart material, samt har mycket låga drifts- och

underhållskostnaderoch inga skadliga utsläpp så får

landet en HÅLLBAR TRANSPORTLÖSNING för framtiden.

 

Ett dylikt hängande, magnetsvävande PRT-system

för LÄTTA TRANSPORTER kan

byggas och anpassas till nya behov utan nämnvärda

störningar av bebyggelse och befintliga trafiksystem.

 

 Diskussionen Folkbanan-idén är HET!

 

HÅLLBARHET  ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Klimatriktigt.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET. Landsbygd och tätort jämställs!

SÄKERHET. Riskfritt nära nollvisionens mål ger vinster för alla.

TRYGGHET  även för fysiskt och mentalt svaga att färdas.

ENKELHET. Alla kan nyttja färdmedlet – oavsett färdigheter.

SNABBHET  totalt från A till B utan byten och onödiga stopp.

MÖJLIGHET  till ökat resande utan miljöskador. Vägar avlastas. 

FLEXIBILITET. Systemet ändras lätt efter behoven. Snabbyggt.

PÅLITLIGHET.  Inga förseningar, produktionsstörningar e d.

BEKVÄMLIGHET av högsta klass för användarna prioriteras.

ROBUSTHET  i systemet ger ytterst få till inga störningar. 

LÖNSAMHET  för hela samhället, individer och näringar.

UTHÅLLIGHET  med egen energi, styrning, service, underhåll.

STRESSFRIHET. Färden styrs helt utifrån de resandes behov.

ARBETSNYHET. Nya meningsfulla arbeten och 6½ h arbetsdag.

ÖPPENHET. Folkägd med direktdemokrati och öppen redovisning.

 

VI KAN ÅTER FÅ EN EGEN, PÅLITLIG KOLLEKTIVTRAFIK

– MER ÄN NÅGONSIN TIDIGARE! FRAMTIDEN ÄR HÄR!*

 
 
 *) OM vi vill och agerar mot målet tillsammans. Frihet till Folket!

KOM MED I FOLKBANAN-REVOLUTIONEN!

Vi har nu kommit en bit på Folkbanan, men vi behöver fler opinionsbildare, infrastrukturexperter och andra nyckelpersoner som kan uttala sig och bidra med kritik och uppbyggnad. Idén är för bra för att bara släppa, allrahelst som den ligger så väl i tiden och löser många problem samtidigt. Folkbanan har potential att ersätta hälften av bilåkandet inklusive paket-/post-/återvinnings-/sop-/butiks-/fabriks- och verkstadfrakterna och därmed att radikalt sänka vår klimatpåverkan. Den skulle också kunna ställa OM flera industrier (bil-, flygplans-. vapen- o d) till hållbara industrier med stora exportmöjligheter och många fler meningsfulla jobb. Livskvalitén för gemene man skulle kunna öka markant när man – utan märkbar miljöpåverkan – skulle kunna resa, träffas och vara med på många fler evenemang för kultur, underhållning och samkväm. Landsbygden skulle blomstra då folk kunde bo och verka var de önskar – även det en stor livskvalitetsvinst. Folkbanan är olycksfri, väderokänslig och miljöpositiv och fordrar ytterst liten extra markyta. Dessutom är den billig att bygga och underhålla, förändra och bruka. Vi har alltså där en ytterst hållbar och pålitlig infrastruktur som ersätter sämre och ohållbar - inte bara i Sverige, utan i både u- som i-länder och andra regioner. Infrastruktur av detta slag är bland det allra kraftigaste utvecklingsverktygen.

Folkbanans uppbyggnad är tänkt såsom folkägd (folkobligationer e d), med direktdemokrati, full insyn och öppen redovisning. Arbetstider med 6,5 h som heltid (betalt för 7,5) och självklart jämlik lönesättning. Nämn en annan OMställningsprocess med bättre effekter för ett hållbart, ekoriktigt samhälle!

OMställning Sveriges Forum: (Det var förut den klart största diskussionen! Nu börjar vi om på deras NYA server och forum. Var med, även du, att argumentera för att vi ska få hållbar infrastruktur med välfungerande kollektivtrafik och även pålitliga lätta transporter för post, verkstäder och fabriker):    http://omställning.net/diskutera/amne/folkbanan-var-egna-hallbara-nya-kollektivtrafik/

Facebookgruppen: Facebook.com/NyaBanor  Gå in och "Gilla", tack! Dela med andra!

Aktuellt samlingsdokumenthttp://korta.nu/NyKollektivtrafik  (PDF hem vid utskrift)

Bloggen här: http://Folkbanan.blogg.se  (Nås lättare av dem utanför Facebook)

   Hur länge kan vi tåliga svenskar vänta? Vi har framtiden i våra händer!


FOLKBANAN ger svenska FOLKET FRIHET!


Om

Min profilbild

JT

Tidigare byggingenjör och IT-arbetare, bl a. Teknikintresserad, grön aktivist med landsbygds- och ulandsutveckling högt på åtgärdslistan. Har studerat infrastruktur och trafiklösningar, samt skola/utbildning. Arbetar vardagligen med innovationsfrågor.

RSS 2.0