Väderokänslig, miljöpositiv, olycksfri och lätt för alla:

SÖKORD som visar vad detta handlar om: OMställning, Landsbygsutveckling, Företagande, Nolltaxa, Förenkling, Transition cities, miljöpositiv, olycksfri, växthusgas, koldioxid, miljö, meningsfulla arbeten, bra jobb, uthållig, säker, lättransporter, bekväm, kollektivtrafik, väderokänslig, besparing, långsiktig, turism, exportintäkter, färre olyckor, planskilt, magnetsvävande, MagLev, låg driftskostnad, folkägd, folkobligationer, stiftelse, helhetsansvar, billig, dörr-till-dörr, A till B, snabb, resurssnål, utan byten, dygnet runt, handikappvänlig, kollisionsfri, utsläppsfri, enkel, post, paket, sjuktransport, vacker utsikt, vila, arbete, TV, radio, video, bredband, bra information, tydlig karta, trygg, vackert, förarlös, app, enkel betalning, enkel bokning, kabin, retur, återvinning, planskild, geografi, lönsam, utan förare, trafikcentral, resecentrum, cykel, moped, rullbräda, skidor, kanot, kajak, snowboard, surfbräda, allergi, ambulans, bråttom, gratis, energisnål, upplevelse, barn, gamla, handel, rullstol, barnvagn, förbokning, trygg, mer umgänge, trygghet, lägre vårdkostnader, ingen väntan, vädersäker, allergi, välstädad, transportkärra, utsläppsfri, hållplats, direktdemokrati, elöverkänslighet, avskärmad, stressfri, olycksfri, persontrafik, postbefordran, självlärande, 24/7, Dygnet runt, paketleveranser, butiksleveranser, gruppresor, vildmarkssafari, djurstudier, just-in-time, skolskjuts, glesbygdservice, u-lands*, pålitlig, många språk, lågprisresor, brottsbekämpning, milsvid utsikt, upplevelse, ambulansutryckning, Mister, lycka, hemkörning, inga utsläpp, mera kultur, mindre brottslighet, enkel pendling, ta-med-bilen, biltransport, djurtransport, utveckling genom förenkling, bilersättning, lätta broar, kollektivtrafik, kommunalt, barn och gamla, skolbarn, pensionärsrabatt, inga tidtabeller, trygg hemfärd, snabbyggd, handikappanpassad, hög hygienstandard, halkfri, snöfri, rena rutor, alltid rätt temperatur, bra ventilation, fria skolresor, järnväg*, tåg, bil, långtradare, lastbil, snabbtåg, höghastighetståg, inrikesflyg, buss, taxi, lättlarmad, trygghetslarm, hållbar, RUF, Jpod, SkyTran, SkyTrain, FlyWay, OSCar, spårbil, spårtaxi, SwedeTrack, Beamways, PRT, Swift, Higherway, Zho, Hyperloop, oil peak, trafikkaos, stugkabin, butiksleverans, cellulosa, turism, barngrupper, lagtransport, skolresa, allergiren, känslig transport, elallergisanerad, sopsortering, elöverkänslighet, återbruk, miljövänlig 2018 10 04

 

Samlings-pdf: NyKollektivtrafikFB: NyaBanor, Reportage 2020.

 

 

 

 

        ULTRAKORT HISTORIK


 

 

 


Updated info doc on http://korta.nu/NyKollektivtrafik
Article 2020 in Swedish: http://korta.nu/MoC-reprtage2020
and most HD pictures: http://korta.nu/Fob-bilder
You come to this FB site on: http://www.facebook.com/NyaBano

Discuss this on Transition Sweden/OMställning Sverige: Updated information
A fictitious article 2020 in Swedish (Google doc): http://korta.nu/MoC-reprtage2020
We collect most HD pictures (Picasaweb album): http://korta.nu/Fob-bilder
Welcome to visit (and LIKE) our Facebook site at: http://www.facebook.com/NyaBanor
You know You're always welcome to this blog at http://Folkbanan.blogg.se
You can reach the responsible brain by email at JanTage at gmail.com

 
 


 
 
 En fiktiv resa 2020: http://korta.nu/MoC-reprtage2020
 
 
 

 
SAMLINGSDOKUMENT i PDF: http://korta.nu/NyKollektivtrafik
 
 
 


 
 
 
 
 

 

 
 

Bokning av resa/frakt kan ske genom Folkbanans app, hemsida eller på en display i markplan eller på hållplatsplanet. Man kan begära djur- eller djurfria, liksom helt allergirena kabiner. Toalett med skötbord finns som tillval. Man kan välja för flera passagerare, stort bagage, cykel eller annat, liksom att få kabinen sig själv. (det senare kostar extra).

 

Gå ombord. Folkbanans kabiner är tänkta att nås av passagerana endast med hiss från markplanet upp 7-10 m upp. 

Man öppnar hissen och sedan, väljer hållplatsplanet och öppnar kabindörren med sitt fingeravtryck. Iris (ögonskanning) kan också behövas ibland. Även betal/kreditkort eller särskilt Folkbanan-kort kan nyttjas. Är man flera kan medpassagerarna välja att betala sin egen resa, annars debiteras beställarens konto.

 

Åka. I ”sin” kabin bekräftar man sin närvaro med finger eller kort, samt trycker på ”Åk”-knappen. Tidsangivelse för ankomst och karta syns på displayen. Har man inte begärt få kabinen själv så kan flera passagerare tas upp på vägen.

Man kan begära stopp för toa- eller lunchbesök på vägen. Då stannar kabinen och väntar tills du återvänder.

 

Upplevelser. Förutom att man får en mycket bra utsikt från kabinen under färd, så kan man begära information på valfritt språk om platser man passerar beträffande geografi, kultur, historia o s v.

Flera kabiner kan sammankopplas med bild och ljud för gemensamma presentationer och konferenser.

Man kan även nyttja internet, lyssna på radio, se på TV, arbeta eller vila/sova i de bekväma inställbara fåtöljerna.

 

Framme. När det är 5-10 minuter (kan väljas) kvar av färden så meddelas man i appen och kabinens högtalare att man snart är framme. man bekräftar innan man lämnar kabinen att man tagit bagage, ev cykel e d och sina medpassagerare med sig.

 

Debitering. Man har ett konto hos Folkbanan med en innestående summa som debiteras med tydlig redovisning. Även inköp gjorda på vägen eller kompletterande taxi e d kan debiteras samma väg.

 
 
 
 
 

Stöd utvecklingen av Folkets egna banor! "GILLA" Folkbanan:

http://www.facebook.com/NyaBanor

 

  

Folkbanan söker

 

 - kontakt med fler tekniker, opinionsbildare, samhällsvetare, beslutsfattare...

 

 - ett system där man preliminärt förbokar ”Folkobligationer”. Vem vet hur?

  

 - fler intresserade, gärna kunniga inom infrastruktur, konstruktion, trafik, anläggningsbyggnationer, nationalekonomi, styr- och regler, elektromagnetism, materialteknik, statskunskap m m.

 

Dela gärna detta med dina kontakter!

 

Folkbanan – en utvecklande infrastruktur för u- liksom iland!

 

Folkbanan – en verklig, men fredlig och folkvänlig revolution!

 

 

 

KOM MED OCH VRID UTVECKLINGEN RÄTT – FRAMÅT! 

Folkets nya, egna banor!

 

 

Angående "MagLev" – magnetic levitation (Magnetsvävning/-drift). Tekniken har fyllt 50!

 

Denna teknik lämpar sig för LÄTTRANSPORTsystem i allra högsta grad!

Ändå så arbetar de flesta beslutsfattare och tekniker

enbart i den tron att ännu bara TUNGA MASSTRANSPORTER av människor behövs – med  byten och väntan, tidtabeller, stopp vid många stationer och hållplatser man inte ska till.

Behovet är enkla, snabba,  INDIVIDUELLA TRANSPORTER utan tidtabeller med många stopp, onödiga omvägar, byten, väntan, buller och andra störningar och höga smittorisker!

Vi kallar den

 

 

 

Varför – som man gör nu – satsa allt på system som

varken är säkra, snabba, lönsamma eller hållbara?

 

Man nyttjar Folkbanan när man behöver,

dygnet runt, oavsett väderlek och i visshet om att resan/frakten sker i tid.

Man slipper onödig väntan, stress, otrygghet, trängsel, de flesta olycksrisker

och kan nyttja restid till vila, nöjen eller nyttigheter.

 

Allteftersom utbyggnaden sker blir Folkbanan också klart snabbast från plats till plats. Pendling på 20 mil går på under timmen!

Handeln, tillverkningsindustrin och verkstäder kan kan få leveranser just-in-time.

 

Banor och kabiner byggs i huvudsak av inhemskt och

återanvändbart material, samt har mycket låga drifts- och

underhållskostnader utan skadliga utsläpp. Så får

landet en HÅLLBAR TRANSPORTLÖSNING för framtiden.

 

Ett dylikt hängande, magnetsvävande PRT-system

för LÄTTA TRANSPORTER kan

byggas och anpassas till nya behov utan nämnvärda

störningar av bebyggelse och befintliga trafiksystem.

 

 Diskussionen om Folkbanan-idén är HET!

 

                    HÅLLBARHET  ekonomiskt, klimatmässigt, ekologiskt och socialt.

                    UTVECKLINGSMÖJLIGHET. Landsbygd och tätort utvecklas jämbördigt!

                    SÄKERHET. Riskfritt nära nollvisionens mål ger stora samhällsvinster.

                    TRYGGHET  även för fysiskt och mentalt svaga att boka och färdas.

                    ENKELHET. Alla kan enkelt nyttja Folkbanan – oavsett färdigheter.

                    SNABBHET  totalt från plats till plats utan byten och onödiga stopp.

                    MÖJLIGHETER  till ökat resande utan miljöskador. Vägarna avlastas. 

                    FLEXIBILITET. Förändras lätt efter nya behov. Snabbyggt och flexibelt.

                    PÅLITLIGHET.  Inga förseningar, produktionsstörningar eller väntan.

                    BEKVÄMLIGHET av högsta klass för användarna prioriteras.

                    ROBUSTHET  i hela systemet ger ytterst få till inga störningar. 

                   LÖNSAMHET  för hela samhället, individer och näringsliv.

                   UTHÅLLIGHET  med egen energi, styrning, service och underhåll.

                   STRESSFRIHET. Färden styrs helt utifrån de resandes behov.

                   ARBETSNYHET. Nya meningsfulla arbeten och 6½ h arbetsdag.

                    ÖPPENHET. Folkägd med direktdemokrati och öppen redovisning.

 

VI KAN ÅTER FÅ EN EGEN, PÅLITLIG KOLLEKTIVTRAFIK

– MER ÄN NÅGONSIN TIDIGARE! FRAMTIDEN ÄR HÄR!*

 
 
 *) OM vi vill och agerar mot målet tillsammans. Frihet till Folket!
 

­®

– det stora hotet …

… mot arbetslöshet, klimat-förändringar, energislöseri, resestress, missade möten, landsbygdsavveckling, trafikolyckor, otillgänglighet, ensamhet, otrygghet, våld, trängsel, parkeringsproblem, sjukvårdskostnadsökning, isolering, kulturutarmning, skattehöjningar, bilköer …..


Slipp oro för resande barn, gamla, handikappade, djur, vänner, gods, post m m.

          

DET KAN BLI MYCKETBÄTTRE GÄLLANDE ...


ARBETE. Vi kan få nya meningsfulla arbeten för tillverkning, montering, underhåll, övervakning och drift när banan byggs och används. Fabriker och arbetare från bil-, krigs- och flygindustrin har de resurser och utbildningar som Folkbanan kan nyttja – förutom Folkbanans  interna utbildning. Folkbanan kan erbjuda god, genomtänkt arbetsmiljö med 6,5 timmars arbetsdag (med bra och jämlik betalning för 7,5 h). Exportpotentialen är mycket stor, så Folkbanan kan ge många nya, meningsfulla arbeten. Fler möjligheter till boende och arbeten skapas även på landsbygden, inom turism, utbildning, verkstäder, handel, kultur, underhållning och annan inhemsk industri. Folkbanan sköter det mesta i egen regi – från montering, drift, underhåll, rengöring, övervakning, information, service m m till städning.


KLIMAT/MILJÖ/ENERGI. Folkbanans kabiner, stolpar, hissar och andra enheter tillverkas i mycket hög grad av inhemska och miljövänliga material – fullt återanvändbara – i resurssnåla och säkra processer med minimal klimatpåverkan. Banan använder egen solenergi, vilken även erbjuds kunder och nyttjar ojämförligt lite för den egna driften. Successivt tar Folkbanan över lätta transporter från vägarna och flyget, vilket innebär sänkningar av deras belastningar av vården och miljön/klimatet i takt med Folkbanans utbyggnad.


TURISM och SOCIAL GEMENSKAP inom landet torde öka påtagligt med banor över trädtoppshöjd och ett presentationssystem för kultur, historia, geografi, nöjen och natur på valfritt språk. Det blir ett uppsving för kultur, evenemang och allehanda aktiviteter, då de nås lätt med Folkbanan. Detta ger många positiva följdeffekter för företagande och service. Mycket mer av utländsk turism, förutom att den interna också ökar påtagligt.


SÄKERHET/VÅRD/TILLGÅNG/BEKVÄMLIGHET. Folkbanan i sig går i ett eget plan utan risker för kollisioner med folk, djur och andra fordon. Inga trappor, men säkra hissar, kabinåtkomster, styrning, övervakning och bokningssystem ger enkel tillgång för alla åldrar oavsett fysisk status. Då det aldrig blir stark acceleration eller inbromsning, liksom tvära svängar, så är Folkbanan perfekt för känsliga personer, sjuktransporter o d. Folkbanan satsar på bekväma fåtöljer, vilka kan vinklas från sittande till liggande. Inga säkerhetsbälten behövs, men krockkuddar och -gardiner aktiveras automatiskt vid behov. Genom dubbla elsystem och reservsröm i kabinernas bärvagnar undviks elavbrott. Sker detta ändå förs kabinerna till säkra punkter och hållplats av bärvagnarna. Ström finns även för kommunikation, värme, ventilation och belysning under betryggande tid. Säker, enkel och snabb evakuering kan göras ner till marknivå när kabinen står stilla. Alla som reser är inloggade och vid uppkomna händelser kopplas kabinen, hissen eller hållplatsen direkt till ett trafikcenter  – dygnet runt. I dialog med kunnig personal löses problem, eventuella frågor besvaras och information utbyts.


EKONOMI och HÅLLBARHET. Folkbanan är tänkt att finansieras av befolkningen mot rösträtt, insyn och viss rabatt på resande. Avtal med landsting, kommuner och myndigheter, liksom butiker och andra företag och handelscentra liksom sophanterare är också viktiga intäkter. Resorna är billiga – kanske 30,- + 1,-/km där inte nolltaxa införts. Då betalar regionen, landstinget eller kommunen ifråga resan e ö. Ban-konstruktionen lämpar sig även för distribution av el, bredband, gas, radio och TV m m. Ingen grävning eller egna stolpar behövs då. Åtkomsten och säkerheten är mycket hög. Till de många nya, egna arbeten (tillverkning till städning) tillkommer vid behov andra- och tredjeparts-leverantörer.

Potentialen för export är enorm och kan ge stora, kommande exportintäkter.
Folkbanan - ett pålitligt och snabbt transportmedel som man när-som-helst kan nyttja från A till B utan byten eller väntan! Det ger stor ekonomisk vinning för företag, regioner liksom nationen. 
Minskning av olyckor, undvikande av förseningar och bättre miljö kan även omräknas i pengar.
 Många privatpersoner kan även avyttra sin andra eller enda bil då de kan nå allt och transportera det mesta med Folkbanan. Då landsbygden blir mer attraktiv att både bo och verka i upphör trycket på tätorterna att bygga så mycket. / 2018 10 18 Fob.


 

http://korta.nu/NyKollektivtrafik & Facebook.com/NyaBanor & http://Folkbanan.blogg.se & http://korta.nu/NyaBanor

Skärmavbild 2017-10-11 kl. 17.50.13.png

Skärmavbild 2015-06-12 kl. 23.06.10.png

Skärmavbild 2017-10-12 kl. 17.25.39.png

Kontakta oss genom Facebook, bloggen eller per epost: Folkbanan@gmail.com  


KOM MED I FOLKBANAN-REVOLUTIONEN!

Vi har nu kommit en bit på Folkbanan, men vi behöver fler opinionsbildare, infrastrukturexperter och andra nyckelpersoner som kan uttala sig och bidra med kritik och uppbyggnad. Idén är för bra för att bara släppa, allrahelst som den ligger så väl i tiden och löser många problem samtidigt. Folkbanan har potential att ersätta hälften av bilåkandet inklusive paket-/post-/återvinnings-/sop-/butiks-/fabriks- och verkstadfrakterna och därmed att radikalt sänka vår klimatpåverkan. Den skulle också kunna ställa OM flera industrier (bil-, flygplans-. vapen- o d) till hållbara industrier med stora exportmöjligheter och många fler meningsfulla jobb. Livskvalitén för gemene man skulle kunna öka markant när man – utan märkbar miljöpåverkan – skulle kunna resa, träffas och vara med på många fler evenemang för kultur, underhållning och samkväm. Landsbygden skulle blomstra då folk kunde bo och verka var de önskar – även det en stor livskvalitetsvinst. Folkbanan är olycksfri, väderokänslig och miljöpositiv och fordrar ytterst liten extra markyta. Dessutom är den billig att bygga och underhålla, förändra och bruka. Vi har alltså där en ytterst hållbar och pålitlig infrastruktur som ersätter sämre och ohållbar - inte bara i Sverige, utan i både u- som i-länder och andra regioner. Infrastruktur av detta slag är bland det allra kraftigaste utvecklingsverktygen.

Folkbanans uppbyggnad är tänkt såsom folkägd (folkobligationer e d), med direktdemokrati, full insyn och öppen redovisning. Arbetstider med 6,5 h som heltid (betalt för 7,5) och självklart jämlik lönesättning. Nämn en annan OMställningsprocess med bättre effekter för ett hållbart, ekoriktigt samhälle!

OMställning Sveriges Forum: (Det var förut den klart största diskussionen!) Nu börjar vi om på deras NYA server och forum. Var med, även du, att argumentera för att vi ska få hållbar infrastruktur med välfungerande kollektivtrafik och även pålitliga lätta transporter för post, verkstäder och fabriker):    http://omställning.net/diskutera/amne/folkbanan-var-egna-hallbara-nya-kollektivtrafik/

Facebookgruppen: Facebook.com/NyaBanor  Gå in och "Gilla", tack! Dela med andra!

Aktuellt samlingsdokumenthttp://korta.nu/NyKollektivtrafik  (PDF hem vid utskrift)

Bloggen här: http://Folkbanan.blogg.se  (Nås lättare av dem utanför Facebook)

   Hur länge kan vi tåliga svenskar vänta? Vi har framtiden i våra händer!