KOM MED I FOLKBANAN-REVOLUTIONEN!

Vi har nu kommit en bit på Folkbanan, men vi behöver fler opinionsbildare, infrastrukturexperter och andra nyckelpersoner som kan uttala sig och bidra med kritik och uppbyggnad. Idén är för bra för att bara släppa, allrahelst som den ligger så väl i tiden och löser många problem samtidigt. Folkbanan har potential att ersätta hälften av bilåkandet inklusive paket-/post-/återvinnings-/sop-/butiks-/fabriks- och verkstadfrakterna och därmed att radikalt sänka vår klimatpåverkan. Den skulle också kunna ställa OM flera industrier (bil-, flygplans-. vapen- o d) till hållbara industrier med stora exportmöjligheter och många fler meningsfulla jobb. Livskvalitén för gemene man skulle kunna öka markant när man – utan märkbar miljöpåverkan – skulle kunna resa, träffas och vara med på många fler evenemang för kultur, underhållning och samkväm. Landsbygden skulle blomstra då folk kunde bo och verka var de önskar – även det en stor livskvalitetsvinst. Folkbanan är olycksfri, väderokänslig och miljöpositiv och fordrar ytterst liten extra markyta. Dessutom är den billig att bygga och underhålla, förändra och bruka. Vi har alltså där en ytterst hållbar och pålitlig infrastruktur som ersätter sämre och ohållbar - inte bara i Sverige, utan i både u- som i-länder och andra regioner. Infrastruktur av detta slag är bland det allra kraftigaste utvecklingsverktygen.

Folkbanans uppbyggnad är tänkt såsom folkägd (folkobligationer e d), med direktdemokrati, full insyn och öppen redovisning. Arbetstider med 6,5 h som heltid (betalt för 7,5) och självklart jämlik lönesättning. Nämn en annan OMställningsprocess med bättre effekter för ett hållbart, ekoriktigt samhälle!

OMställning Sveriges Forum: (Det var förut den klart största diskussionen!) Nu börjar vi om på deras NYA server och forum. Var med, även du, att argumentera för att vi ska få hållbar infrastruktur med välfungerande kollektivtrafik och även pålitliga lätta transporter för post, verkstäder och fabriker):    http://omställning.net/diskutera/amne/folkbanan-var-egna-hallbara-nya-kollektivtrafik/

Facebookgruppen: Facebook.com/NyaBanor  Gå in och "Gilla", tack! Dela med andra!

Aktuellt samlingsdokumenthttp://korta.nu/NyKollektivtrafik  (PDF hem vid utskrift)

Bloggen här: http://Folkbanan.blogg.se  (Nås lättare av dem utanför Facebook)

   Hur länge kan vi tåliga svenskar vänta? Vi har framtiden i våra händer!

Kommentarer:

1 Ditte:

Hej där. Dags för uppdateringar, väl? Jag tycker att mycket skrivits sedan senast denna uppdaterades. Jag hoppas snart få det lite lugnare och kan hjälpa till.

Kommentera här: